Kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę?

0
8
Kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę?
Kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę?

W Polsce 7 i 8 klasa zostały wprowadzone w roku szkolnym 2017/2018. Przed tą reformą szkolną, uczniowie kończyli szkołę podstawową po 6 klasie i przechodzili do gimnazjum, które składało się z 3 klas. Jednakże, w wyniku reformy edukacji, gimnazja zostały zlikwidowane, a szkoły podstawowe zostały rozszerzone o 7 i 8 klasę.

Historia wprowadzenia 7 i 8 klasy w polskim systemie edukacyjnym

Kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę?

Historia wprowadzenia 7 i 8 klasy w polskim systemie edukacyjnym jest długa i pełna zmian. Pierwsze próby wprowadzenia tych klas miały miejsce już w latach 50. XX wieku, jednak dopiero w 1999 roku udało się to zrealizować.

W latach 50. XX wieku w Polsce wprowadzono tzw. „szkołę jednolitą”, czyli system edukacji, w którym uczniowie uczyli się w jednej szkole przez 8 lat. W praktyce oznaczało to, że po ukończeniu szkoły podstawowej, czyli 6-letniej, uczniowie kontynuowali naukę w tej samej szkole, ale już w klasach gimnazjalnych, czyli 7. i 8. klasie.

Jednak już w latach 60. XX wieku zaczęto krytykować ten system edukacji. Zdaniem krytyków, szkoła jednolita nie dawała uczniom wystarczającej wiedzy i umiejętności, a także nie przygotowywała ich do dalszej nauki w szkołach średnich. W związku z tym w latach 70. XX wieku wprowadzono tzw. „szkołę podstawową z ośmioletnim cyklem nauczania”, czyli system, w którym uczniowie uczyli się przez 8 lat, ale w dwóch różnych szkołach – szkole podstawowej i gimnazjum.

Jednak i ten system nie był idealny. W latach 90. XX wieku zaczęto krytykować gimnazja, zarzucając im, że są zbędne i nieprzydatne. W związku z tym w 1999 roku wprowadzono reformę edukacji, która przewidywała m.in. likwidację gimnazjów i powrót do szkoły podstawowej z 8-letnim cyklem nauczania.

Reforma ta spotkała się z wieloma kontrowersjami i protestami. Zdaniem krytyków, powrót do szkoły jednolitej był błędem, ponieważ nie uwzględniał on różnic w poziomie nauczania między szkołami podstawowymi a gimnazjami. Ponadto, likwidacja gimnazjów oznaczała konieczność przeprowadzenia ogromnej reorganizacji szkół i zmiany programów nauczania.

Mimo to, reforma została przeprowadzona i od 1 września 2017 roku w Polsce obowiązuje szkoła podstawowa z 8-letnim cyklem nauczania. Uczniowie uczą się w niej przez 8 lat, a po jej ukończeniu mogą kontynuować naukę w szkołach średnich.

Podsumowując, historia wprowadzenia 7 i 8 klasy w polskim systemie edukacyjnym jest długa i pełna zmian. Od szkoły jednolitej, przez szkołę podstawową z ośmioletnim cyklem nauczania, aż do powrotu do szkoły jednolitej. Choć reforma edukacji z 1999 roku spotkała się z wieloma kontrowersjami, to obecnie szkoła podstawowa z 8-letnim cyklem nauczania jest obowiązującym systemem edukacji w Polsce.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę?
Odpowiedź: W Polsce wprowadzono 7 i 8 klasę w roku szkolnym 2017/2018.

Konkluzja

7 i 8 klasa zostały wprowadzone do polskiego systemu edukacji w roku szkolnym 2017/2018.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kiedy wprowadzono 7 i 8 klasę na stronie https://www.trenujsukces.pl/.

Link tagu HTML: https://www.trenujsukces.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here